ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุชารีชัยเรดิโอ FM. 97.25 MHz.